Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Παράβολο σε κάθε ενεργειακό πιστοποιητικό

Παράβολο σε κάθε ενεργειακό πιστοποιητικό

παραβολο ενεργειακο πιστοποιητικοΗ παράνοια και η ανελέητη φοροεπιδρομή συνεχίζεται καθώς, σύμφωνα με την πρόταση νόμου που καταθέτει το ΥΠΕΚΑ για ψήφιση, αναφορικά με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τα ενεργειακά πιστοποιητικά και με βάση το άρθρο 55 του εν λόγω νομοσχεδίου, επιβάλλει παράβολο από 5 έως και 30 ευρώ για κάθε ενεργειακό πιστοποιητικό, ανάλογα με τα τετραγωνικά του ακινήτου και την κατηγορία ενεργειακής επιθεώρησης.

Καταργεί τις διαδικασίες πιστοποίησης ενός μηχανικού για να μπορεί να ασκήσει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, παραβιάζοντας τις κοινοτικές οδηγίες που καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις πιστοποίησης για έναν ενεργειακό επιθεωρητή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 16 και 17 της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/27/ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ευρωπαϊκή οδηγία, αναφέρεται ρητώς ότι η ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και συστημάτων διεξάγεται με ανεξάρτητο τρόπο από εξειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, όπου στην διαπίστευση λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα.

Στο παρόν νομοσχέδιο αναφέρεται ρητώς ο όρος πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών σύμφωνα με εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας χωρίς, όμως, να αναφέρει με ποιο τρόπο γίνεται η πιστοποίηση.

Επιπλέον, στο παρόν νομοσχέδιο, αναφέρεται ο όρος ειδικευμένος ενεργειακός επιθεωρητής, όπου η δραστηριότητα της ενεργειακής επιθεώρησης ασκείται από μηχανικό που με βάση τον νόμο 4122/13 άρθρο 2 έχει δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, δηλαδή την εμπλοκή πάνω από δύο διαφορετικές ειδικότητες μηχανικών.

Το ερώτημα που δεν απαντάται στο παρόν νομοσχέδιο είναι εάν οι ενεργειακές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται όχι από έναν μηχανικό, αλλά από περισσότερους από έναν ενεργειακό επιθεωρητή, ανάλογα με την ειδικότητα του μηχανικού.

Συγκεκριμένα, δεν προσδιορίζει ή δεν προκύπτει ή δεν εξηγεί με ποιο τρόπο ένας τοπογράφος ή ένας αρχιτέκτονας, για παράδειγμα, θα μπορεί να διενεργεί επιθεώρηση σε συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης, από τη στιγμή που δεν κατέχει ούτε το γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας, ούτε με κάποιο τρόπο αποκτά αυτές τις εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε ακόμα και αν τις απέκτησε, με ποιον τρόπο πιστοποιείται η επάρκεια αυτών των γνώσεων.

* Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Πηγή: michanikos-online.gr/


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Leave a Comment