Η εταιρεία

Η εταιρεία Climaline Α.Ε.

Η εταιρεία Climaline Α.Ε με τη σημερινή της αναβαθμισμένη μορφή, ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων ατομικών εξειδικευμένων εταιρειών των στελεχών.

Οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν δημιουργώντας μια ισχυρή κατασκευαστική εταιρεία με διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς τεχνικών έργων και κατασκευών και πιο συγκεκριμένα με τα εξής:

  1. Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων,
  2. Βιοκλιματικά Κτίρια,
  3. Έργα κατασκευών και Υποδομών,
  4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις,
  5. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών,
  6. Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων,
  7. Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων,
  8. Έκδοση Αδειών Λειτουργίας επαγγελματικών χώρων.

Παράλληλα, η Climaline A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο των Περιβαλλοντικών Μελετών, των Μελετών Πυρασφάλειας, του Φυσικού Αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη προσφέροντάς του υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες σε προσιτό κόστος.