Ενέργεια 

Νέος κανονισμός τιμολόγησης Φυσικού Αερίου

Posted at 16 Ιουλίου 2012 | By : | Categories : Ενέργεια | 0 Comment

Νέος κανονισμός τιμολόγησης Φυσικού Αερίου

Νέο κανονισμό τιμολόγησης για τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου θέτει σε εφαρμογή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους χρήστες του συστήματος (ΔΕΠΑ, ηλεκτροπαραγωγοί που εισάγουν απευθείας, φυσικό αέριο, κ.α.).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΡΑΕ ο νέος κανονισμός θα επιφέρει μείωση της μέσης χρέωσης των τιμολογίων, σε σχέση με την εισήγηση του Διαχειριστή τον Απρίλιο του 2012, κατά περίπου (5%).

Το κόστος χρήσης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου είναι ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την τελική τιμή του καυσίμου που πληρώνουν οι καταναλωτές, μαζί με το κόστος εισαγωγής, τα περιθώρια κέρδους, τους φόρους κλπ.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την απόφαση της ΡΑΕ για τον νέο κανονισμό τιμολόγησης, είναι ότι η αξία της λεγόμενης Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΦΑ) πλησιάζει το 1 δις. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αξία των παγίων του συστήματος μεταφοράς, μετά από αποσβέσεις και χωρίς τις επιχορηγήσεις (αγωγοί, συμπιεστές, μετρητικές διατάξεις κλπ.), το κεφάλαιο κίνησης και οι εκταμιεύσεις για εγκεκριμένα έργα και αναλύεται σε 294,1 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας και 682,7 εκατ. για τις λοιπές εγκαταστάσεις, από τους Κήπους του Έβρου και το Σιδηρόκαστρο όπου βρίσκονται τα σημεία εισόδου φυσικού αερίου από Τουρκία και Βουλγαρία αντίστοιχα, έως τη Ν. Ελλάδα.

Πηγή: real.gr


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Leave a Comment