Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η χρήση και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον, αποτελεί στρατηγικό στόχο για την εταιρεία μας.

Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη εμπειρία μας, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα από εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

 1. Έκδοση άδειας χρήσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων.
 2. Μελέτη και σχεδιασμός Φ/Β συστημάτων με το κλειδί στο χέρι.
 3. Κατασκευή και τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων.
 4. Διαχείριση του σχεδίου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή μικρής κλίμακας (200 έως 100 kW), μεσαίας κλίμακα (100kW – 1MW) και μεγάλης κλίμακας (> 1 MW) Φ / Β συστημάτων, συνδεδεμένων στο δίκτυο, καθώς και σταθερών και κινητών αυτόνομων συστημάτων (AOSS) για τη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, της γεωργίας, κατοικιών και στρατιωτικών εφαρμογών, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

1) Μελέτη – Σχεδιασμός

 1. Αναλυτική αποτύπωση της μορφολογίας και του γενικού χαρακτήρα του υπό εξέταση χώρου (επίπεδες ή κεκλιμένες οροφές / επίπεδα ή κεκλιμένα οικόπεδα, περιοχή που χαρακτηρίζεται ως Natura ή ως γη υψηλής παραγωγικότητας κτλ.), καταγραφή κάθε κρίσιμης παραμέτρου (τοποθεσία, προσανατολισμός, σκίαση, επιφάνεια, απόσταση από το ηλεκτρικό δίκτυο, κλπ.), τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό.
 2. Ενεργειακή μελέτη με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος (προσομοιώσεις μέσω PVGIS, μετεωρολογικά στοιχεία, μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας) της περιοχής.
 3. Ο βέλτιστος σχεδιασμός υποστηρίζεται από ειδικές βάσεις για τη συγκέντρωση του φωτός, φωτοβολταϊκές γεννήτριες, μετατροπείς ισχύος, ηλεκτρική καλωδίωση (συστοιχία φωτοβολταϊκών – μετατροπείς), τη σωστή διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, ηλεκτρικοί πίνακες χειρισμού, μέσα προστασίας, την ασφάλεια συναγερμού και συστήματα παρακολούθησης, καθώς και η τηλεμετρία και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας του συνόλου της εγκατάστασης.
 4. Τηρούμενο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και την χρηματοοικονομική ανάλυση του κόστους και την απόδοση της επένδυσης.
 5. Συγκέντρωση και παροχή όλων των απαραίτητων εγγράφων στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομικών κλπ) και τους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κ.λπ.).
 6. Όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες συναλλαγές και τα έγγραφα.

2) Ανάπτυξη – Κατασκευή

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 1. Επιλογή υψηλών τεχνολογικά εξαρτημάτων, αξιόπιστων στη λειτουργία και την εγκατάσταση.
 2. Παροχή των απαραίτητων εξειδικευμένων τεχνικών ομάδων, σε κάθε στάδιο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης κατασκευών.
 3. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα.

3) Συστήματα εγγύησης – Επιτήρηση

Συντήρηση – Ασφάλιση

 1. Εγγύηση του κατασκευαστή του υλικού και της συνολικής απόδοσης των εγκαταστάσεων.
 2. Τακτική προληπτική εποπτεία και λήψη των μέτρων με στόχο την παράταση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης και την ελαχιστοποίηση του κόστους αντικατάστασης των υλικών που έχουν υποστεί βλάβη, καθώς και άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή πλήρους βλάβης.
 3. Προληπτική ασφάλιση ενάντια σε κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό παράγοντα που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα μελλοντικό κίνδυνο ή βλάβη στην εγκατάσταση.

4) Συνεργάτες

Το προσωπικό της εταιρείας εγγυάται την καλή υλοποίηση για κάθε έργο. Οι συνεργάτες μας έχουν μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτού του είδους των έργων.

Έργα αναφοράς:

 1. 1.946,88 kWp, Τοποθεσία: Βόλος
 2. 4.994,88 kWp, Τοποθεσία: Δράμα
 3. 996,82 kWp, Τοποθεσία: Θέρμο
 4. 1.943,04 kWp, Τοποθεσία: Βόλος
  Και,
 5. 4 Κτίρια με διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα 9.66 kWp έκαστο,
 6. 1 Βιομηχανικά Κτίριο με πλήρως διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα 29.9kWp,
 7. 1 Φωτοβολταϊκό Σταθμό 305kWp στη Λακωνία.