Κόστος

Κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης

Κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης

O υπολογισμός της αμοιβής του ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 177α/6-10-2010.

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

  1. έως 1.000 τ.μ. η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
  2. -άνω των 1.000 τ.μ. η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:

  1. για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
  2. για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή ορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
  3. για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Για λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης:

  1. συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ.
  2. συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ.
  3. για εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος μεγαλύτερης των 20 KW και παλαιότητας άνω των 15 ετών εφαρμόζεται προσαύξηση 20% ανά κατηγορία.

Για εγκαταστάσεις κλιματισμού:

  1. συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ.
  2. συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια.

Υπολογίστε online την ελάχιστη αμοιβή που θα χρειαστεί να καταβληθεί στον Ενεργειακό Επιθεωρητή για την επιθεώρηση κτιρίων, λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης, κ.λπ. πατώντας κλικ στην παρακάτω εικόνα: