Διαδικασία

διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης

Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης

Ενεργειακή επιθεώρηση ονοµάζεται η εκτίµηση της πραγµατικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόµηση ενέργειας.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηµατίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται µέτρα, που αν εφαρµοστούν θα µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, µε άµεση συνέπεια το οικονοµικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης συνίσταται από τα εξής επιμέρους στάδια:

  1. Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση.
  2. Αυτοψία – επι τόπου συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων – Φωτογράφηση.
  3. Επεξεργασία – αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση εγκρεκριμένου – πιστοποιημένου λογισμικού.
  4. Έκδοση ΠΕΑ.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση απαιτείται για τη μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου σας ή την ένταξή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».