Χρήσιμες Συνδέσεις

links

Χρήσιμες συνδέσεις (Links)

Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη χορήγηση του ενεργειακού πιστοποιητικού (κλικ στους σύνδεσμους):

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)

ΚΑΠΕ – Εξοικονόμηση στα κτίρια