Απαιτούμενος Χρόνος

Απαιτούμενος χρόνος για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Απαιτούμενος χρόνος για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η Ενεργειακή επιθεώρηση αφού γίνει η απαραίτητη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων (σε αντίγραφα) από τον ενδιαφερόμενο (δείτε εδώ), πραγματοποιείται σε μια ημέρα και την επομένη εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσής του ακινήτου σας.