Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Παράταση για Ενεργειακούς Επιθεωρητές μέχρι τον Ιούνιο του 2016 – υποχρεωτικό το ΠΕΑ για αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων

Ενεργειακό πιστοποιητικόΠαράταση για Ενεργειακούς Επιθεωρητές μέχρι τον Ιούνιο του 2016

Παράταση στο κανονικά ισχύον μέχρι τον Ιούνιο καθεστώς για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης δίνει το άρθρο 33 του υπό συζήτηση και ψήφιση αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα με το άρθρο υπό τον τίτλο «παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών» δίνεται παράταση στις προθεσμίες του ΠΔ100/2010 (όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4178/2014), από τις 30 Ιουνίου 2015 ως τις 30 Ιουνίου 2016.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από την (σχεδόν σίγουρη) ψήφιση της διάταξης, η λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα συνεχίσει να λειτουργεί με τη μορφή που συνέβαινε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, με πλήρη ισχύ της ιδιότητας του Προσωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητή, παράλληλα με την πλήρη ισχύ της ιδιότητας του Πιστοποιημένου (Οριστικού) Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Υποχρεωτικό το ΠΕΑ για αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων

Ταυτόχρονα, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται στο διάστημα της παράτασης θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια. Επίσης η κυβέρνηση στις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου πολυνομοσχέδιου, στο άρθρο 59, επιχειρεί να δώσει νομοθετική λύση στην απόφαση των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ να μην προβλέψουν κατά τη μετάβαση από τη χειρόγραφη λειτουργία (θεώρηση) των ΔΟΥ στις ηλεκτρονικές λειτουργίες του taxisnet την υποχρεωτική εγγραφή του ΠΕΑ.

Έτσι στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).».

Αιτιολογική έκθεση

Με την παράγραφο 3 επιλύεται ένα τεχνικό ζήτημα που σχετίζεται με την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Συγκεκριμένα, συνδέεται η υποχρεωτική διαδικασία διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ κατά τη μίσθωση ακινήτων με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας) η οποία ισχύει μετά την κατάργηση θεώρησης των έντυπων μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται, ότι η έκδοση ΠΕΑ ήταν και συνεχίζει να είναι υποχρεωτική (άρθρο 12 του ν. 4122/2013), ενώ πριν τη θέσπιση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την οποία: «Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.».

Πηγή: taxheaven.gr


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Leave a Comment