Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Με ενεργειακό πιστοποιητικό υποχρεωτικά τα νέα μισθωτήρια

ενεργειακο πιστοποιητικοΜε ενεργειακό πιστοποιητικό υποχρεωτικά τα νέα μισθωτήρια

 

Υποχρεωτική είναι πια η αναγραφή του “Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ- στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», δηλαδή στα Μισθωτήρια που υποβάλλονται μέσω taxisnet.

Συγκεκριμένα με το Άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 4342/2015, ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Μάλιστα η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου, δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά παράλληλα και τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός από τις Μισθώσεις.

Να θυμίσουμε ότι συνεχίζει να είναι υποχρεωτική η έκδοση του “Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ- για εκμισθούμενα ακίνητα 50τμ και άνω, αλλά η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου στα Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια παρέμενε προαιρετική.

Έτσι από τις 09/11/2015 είναι ανέφικτη η υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» (Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο) , αν δεν αναγράφεται σε αυτή ο αριθμός πρωτοκόλλου του “Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ-.

Μάλιστα η ισχύς της διάταξης αυτής, έρχεται να διαψεύσει τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού είχε “παγώσει” για τα ακίνητα 50τμ και άνω.

Ανανέωση συμβάσης μίσθωσης ακινήτου

Επίσης, να επισημάνουμε πως δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης, η έκδοση νέου ”Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ- ‚ ενώ σε περίπτωση που ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού.

Ενεργειακό πιστοποιητικό και για κατοικίες μικρότερες των 50 τ.μ.

Τέλος δε, από 1.1.2016 θα είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται , άρα και υποχρεωτική η δήλωση του στα Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια από την ίδια ημερομηνία.

Πηγή: foroline.gr


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Comment

 • μπενζαμίν

  28 Ιανουαρίου 2016 στις 12:10

  Ανανέωση συμβάσης μίσθωσης ακινήτου που δεν είχε Ενεργειακό πιστοποιητικό.

  Είναι απαραίτητο στην περίπτωση αυτήν ανανέωσης υφιστάμενης συμβάσεως μίσθωσης, η έκδοση ”Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ-;

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

   30 Ιανουαρίου 2016 στις 23:44

   Μετά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των μισθώσεων μέσω taxisnet υπάρχουν πλέον 2 κατηγορίες μισθώσεων που μπορούν να ανανεωθούν (παραταθούν):

   1. Η αρχική δήλωση μίσθωσης (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (είχε δηλαδή ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης μετά την 1/1/2014)
   2. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ (πριν την 1/1/2014):

   Για κάθε μια περίπτωση υπάρχει διαφορετική διαδικασία της ανανέωσης (παράτασης):

   1. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (είχε δηλαδή ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης μετά την 1/1/2014)

   Σε αυτήν την περίπτωση η αρχική δήλωση μίσθωσης, αφορούσε μια μίσθωση με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/1/2014 και άρα υποχρεωτικά έχει καταχωρηθεί μέσω taxisnet και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης. Η ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης θα γίνει με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η τροποποιητική δήλωση όμως μπορεί να αλλάξει μόνο δυο στοιχεία:

   τη διάρκεια της μίσθωσης
   το μίσθωμα

   Σε τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κλπ) δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση, αλλά πρέπει να υποβάλουμε μια νέα δήλωση (εξαρχής).

   Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (που θα μεταβάλει τη διάρκεια ή το μίσθωμα) ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο taxisnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης (να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται στην συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης)

   Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία εκτός της διάρκειας, του μισθώματος και της ημερομηνίας υποβολής, τα οποία μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει.

   2. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ (πριν την 1/1/2014):
   Σε αυτήν την περίπτωση το μισθωτήριο της αρχικής μίσθωσης υποβλήθηκε σε Δ.Ο.Υ. και είχε πάρει αριθμό καταχώρησης από την Δ.Ο.Υ. Δεν χρειάζεται να προβούμε σε επανακαταχώρηση αυτού του μισθωτηρίου στο taxisnet. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:
   Υποβάλουμε μέσω taxisnet μια νέα δήλωση μίσθωσης (εξαρχής) όπου θα συμπληρώσουμε όλα τα πεδία αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της μίσθωσης όπως θέλουμε να ισχύει από εδώ και πέρα. Επιπλέον όμως θα επιλέξουμε και το πεδίο «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης».

   Σε αυτά τα πεδία συμπληρώνουμε τα στοιχεία του αρχικού μισθωτηρίου που υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ, θα καταχωρήσουμε δηλαδή τα πεδία «Αριθ. Πρωτ. αρχικής δήλωσης», «Ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης» και «ΔΟΥ υποβολής αρχικού μισθωτηρίου». Με αυτόν τον τρόπο όταν θα οριστικοποιήσουμε την υποβολή θα έχουμε προβεί σε υποβολή νέας δήλωσης μίσθωσης, όπου θα ανανεώνουμε (παρατείνουμε) μια μίσθωση που είχε κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ.
   Γενική παρατήρηση για αυτό το πεδίο: Αφού η προηγούμενη μίσθωση είχε κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ συμπληρώστε τα επόμενα πεδία «Αριθ. Πρωτ αρχικής μίσθωσης», «Ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης» και «Δ.Ο.Υ υποβολής αρχικού μισθωτηρίου» χωρίς να πατήσετε το «Αναζήτηση δήλωσης που υποβλήθηκε στο TaxisNet».

Leave a Comment