Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Για ποια ακίνητα δεν εκδίδεται ενεργειακό πιστοποιητικό;

ενεργειακο πιστοποιητικοΓια ποια ακίνητα δεν εκδίδεται ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται υποχρεωτικά για όλους τους χώρους με εξαίρεση τους εξής χώρους:

  1. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία
  2. Κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας όπως για παράδειγμα εκκλησίες
  3. Κτίρια στα οποία στεγάζονται βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια και γενικά χώροι με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
  4. Κτίρια στα οποία γίνεται προσωρινή χρήση που δεν ξεπερνά τα δύο χρόνια
  5. Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, κτίρια με αγροτική χρήση και πρατήρια καυσίμων ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
  6. Κτίρια που εξυπηρετούν τη κάλυψη αναγκών της κύριας χρήσης του, των οποίων η επιφάνεια δεν ξεπερνά το 50 τ.μ.

Ενεργειακός Επιθεωρητής


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Leave a Comment