Διάφορα Ενέργεια Ενεργειακό Πιστοποιητικό Εξοικονομώ κατ' οίκον Παθητικ'ο σπίτι Πράσινη δόμηση Φωτοβολταϊκά 

Χρηματοδότηση ριζικής ανακαίνισης κτιρίων 2019 – Enerfund (video)

Enerfund: εργαλείο χρηματοδότησης ριζικής ανακαίνισης κτιρίων 2019

enerfund 2019Το Enerfund, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την αύξηση των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για τη χαρτογράφηση της ενεργειακής απόδοσης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ειδικά για:

  1. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θέλουν να αποκτήσουν έγκυρες πληροφορίες και να εντοπίσουν καλύτερα νέες επενδυτικές ευκαιρίες
  2. Εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), υποστηρίζοντάς τες στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση πιθανών εξοικονομήσεων ενέργειας σε συγκεκριμένα κτίρια
  3. Τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην περιοχή τους και να καθορίσουν στόχους ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Το εργαλείο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο από τον Ιανουάριο του 2018 και αναβαθμίζεται συνεχώς με δεδομένα και λειτουργίες.

Υπάρχουν ήδη πάνω από 17,000,000 δεδομένα (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ) για 12 Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Στην ιστοσελίδα app.enerfund.eu ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο ελεύθερα και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που δίδονται.

Με ένα εύχρηστο μενού πλοήγησης και με άμεση επεξήγηση όρων για κάθε λειτουργία του εργαλείου, μπορούν να εξαχθούν εύκολα ενεργειακά στοιχεία για κτίρια και να δρομολογηθούν χρηματοδοτικές επιλογές αναβάθμισής τους.

Enerfund δείτε το video

Για περισσότερη ενημέρωση επισκεφτείτε το enerfund.eu.

Ενεργειακός Επιθεωρητής


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Leave a Comment