Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακό πιστοποιητικό: χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Τι θα κάνει ο ενεργειακός επιθεωρητής και τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Πρόκειται ουσιαστικά για την αποτύπωση από ειδικευμένο τεχνικό της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου. Δηλαδή τι ενέργεια καταναλώνει για ψύξη – θέρμανση, ποια η απώλεια θερμικής ενέργειας, πώς λειτουργούν λέβητες, καυστήρες, σωληνώσεις, ο κλιματισμός, η θερμομόνωση του κελύφους δηλαδή μονώσεις ταράτσας, τοιχοποιίας, κουφωμάτων. Ο επιθεωρητής στη συνέχεια και με βάση κάποιους δείκτες ταξινομεί το κτήριο σε κατηγορίες ενεργειακής συμπεριφοράς (από Α+ μέχρι Η). Προτείνει επίσης σειρά εργασιών, ώστε το κτήριο να γίνει λιγότερο ενεργοβόρο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να τις κάνει. Η «πράσινη» ταυτότητα θα έχει διάρκεια 10 ετών.

2. Πότε πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό;

Αφορά τόσο τις νέες οικοδομές όσο και τις υπάρχουσες και θα πρέπει να εκδίδεται για κάθε μεταβίβαση, δηλαδή αγοραπωλησία, κληρονομιά, γονική παροχή ή για κάθε αλλαγή πολεοδομικής φύσεως όπως ανακαινίσεις, προσθήκες επί της οικοδομής κ.λπ. Είναι υποχρεωτικό για κάθε κτήριο πάνω από 50 τ.μ. και θα πρέπει σε κάθε συμβόλαιο που γίνεται η έκδοση άδειας να υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου και αντίγραφο του πιστοποιητικού. Δεν αφορά στα υφιστάμενα συμβόλαια ενοικίασης, τροποποιήσεις συμβολαίων, μισθώσεις πρατηρίων, πάρκινγκ.

3. Γιατί να βγάλω πιστοποιητικό, αφού δεν είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω σε εργασίες;

Η βαθμολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός ακινήτου διαμορφώνει μια νέα παράμετρο στην αγορά ακινήτων, καθώς θα μπορεί να επιδρά στην αξία αγοράς ή ενοικίασης. Δηλαδή ένα υπερβολικά ενεργοβόρο κτήριο, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορεί να πωληθεί σε χαμηλότερη τιμή από ένα ίδιο αλλά με βαθμό άριστα στην επιθεώρηση. Το ίδιο και στην ενοικίαση που θα μπορεί κάποιος να ζητά χαμηλότερα ενοίκια σε ένα ενεργοβόρο κτήριο.

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στα κτήρια που πρέπει να εκδοθούν οι «πράσινες» ταυτότητες;

Από την υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού εξαιρούνται:
α) Κτήρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους.
β) Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
γ) Μη μόνιμα κτήρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτήρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτηρίων.
δ) Υφιστάμενα κτήρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες κάθε έτος (εξοχικά).
ε) Αυτοτελή κτήρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.
στ) Μεταβιβάσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα. Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου. Μεταβιβάσεις διατηρητέων ή ιστορικών κτηρίων. Διανομές συνιδιόκτητων ακινήτων με κτίσματα. Ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφισταμένων ή μελλοντικών κτισμάτων. Επίσης, αποθήκες, πάρκινγκ, βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων.

 

Άριστοι. Μπράβο.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Ενεργειακο πιστοποιητικο
Date Published: 09/10/2014
Υπολόγισα το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού, πήρα τηλέφωνο και σε 2 μέρες είχα το ενεργειακο πιστοποιητικο στα χερια μου. Το ήθελα για να ενοικιάσω το ακίνητό μου. Είναι άψογοι. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα.
5 / 5 stars