Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Ενεργειακό πιστοποιητικό και ενοικίαση

Ενεργειακό πιστοποιητικό και ενοικίαση διαμερίσματος

Από την 9η Ιανουαρίου 2012, εκτός από τις αγορές, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για τις ενοικιάσεις ακινήτων.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό πρέπει να κατατίθεται στην εφορία, μαζί με το μισθωτήριο συμβόλαιο, τότε το συμφωνητικό θεωρείται έγκυρο και μπορεί το ακίνητο (σπίτι, μαγαζί κλπ.), να ενοικιαστεί και κατόπιν να ηλεκτροδοτηθεί (η αλλαγή ονόματος και η σύνδεση με την ΔΕΗ, γίνεται με το μισθωτήριο συμβόλαιο που προαπαιτεί το ενεργειακό πιστοποιητικό).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενεργειακό πιστοποιητικό για ενοικίαση, αφορά την ενοικίαση διαμερισμάτων, κατοικιών, μαγαζιά, κτίρια γραφείων κ.α. Εξαιρούνται από την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού οι ενοικιάσεις σε αποθήκες, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να δώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον ενεργειακό επιθεωρητή είναι:

  1. κάτοψη του ακινήτου,
  2. τίτλο ιδιοκτησίας,
  3. χαρτί κτηματολογίου,
  4. τοπογραφικό,
  5. έντυπο συντήρησης καυστήρα,
  6. άδεια οικοδομής.

Οι τιμές για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού εξαρτώνται από τον τύπο του ακινήτου πχ. επαγγελματικός χώρος η κατοικία.

Υπολογίστε το κόστος για το δικό σας πιστοποιητικό με κλικ εδώ.

Επικοινωνήστε στο
210 – 33.00.352


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Trackbacks for this post

Leave a Comment