Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Ενεργειακό Πιστοποιητικό και Taxisnet

green-houseΕνεργειακό Πιστοποιητικό και Taxisnet

Πότε χρειάζεται το ενεργειακό πιστοποιητικό για την εφορία? Ειναι απαραίτητο? Ποιά διαδικασία ακολουθείται? Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θα απαντήσουμε παρακάτω.

Από την αρχή του 2014, όλες οι ενοικιάσεις ακίνητων δεν γίνονται μέσω της εφορίας, αλλά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Taxisnet.

Σύμφωνα με το νόμο, ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το συμφωνητικό στην εφορία. Αντί αυτού πρέπει να υποβάλλεται η ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων από την μεριά του ιδιοκτήτη και να γίνεται η αποδοχή από την μεριά του ενοικιαστή.

Κατά τη διαδικασία υποβολής, μέσα στο σύστημα του Taxisnet, υπάρχει ένα σημείο που ζητείται το ενεργειακό πιστοποιητικό με στοιχεία όπως αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης και αριθμό ασφαλείας. Εκεί ο ιδιοκτήτης σημειώνει τα στοιχεία του Ενεργειακού Πιστοποιητικού της κατοικίας του.

Μερικά βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τις υπάρχουσες διατάξεις και αφορούν την μίσθωση του ακινήτου σε σχέση με το ενεργειακό πιστοποιητικό και την εφορια είναι:

  1. Η εκδοσή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική κατά την μίσθωση ενός ακινήτου σε νέο ενοικιαστή.
  2. Κατά την ενοικίαση του ακίνητου παραδίδεται αντίγραφο του ενεργειακού πιστοποιητικού από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.
  3. Τα παραπάνω καθώς και οι υπόλοιπες διατάξεις του νομού δεν μπορούν να αποκλειστούν με συμφωνία των 2 μερών.
  4. Τα παραπάνω ισχύουν με τον υπάρχοντα νόμο 4122 19 Φεβρουάριου 2013.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Leave a Comment