Ενεργειακό πιστοποιητικό για ενοικίαση

Ενεργειακό πιστοποιητικόΕνεργειακό πιστοποιητικό: χρήσιμο για την ενοικίαση του διαμερίσματός μας

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαιτείται η λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για κάθε κτίριο που πωλείται ή ενοικιάζεται. Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια και το κόστος επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση των πολυκατοικιών και γενικά ιδιοκτησιών με κοινόχρηστο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, ο νόμος επιτρέπει την έκδοση ενός κοινού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εκδοθεί για το σύνολο του κτιρίου, το κόστος του οποίου θα πρέπει να καταβληθεί από όλους τους συνιδιοκτήτες κατ ‘αναλογία με την ιδιοκτησία τους σε ολόκληρο το κτίριο. Ο νόμος καθιστά υποχρεωτική την ενεργειακή επιθεώρηση για την κατασκευή θέρμανσης και κλιματισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ως προϋπόθεση για την αγορά / πώληση ή ενοικίαση των κτιρίων έχει γίνει υποχρεωτική από 9.1.2011 για όλες τις ενοικιάσεις και πωλήσεις ολόκληρων κτιρίων. Για να καταρτίσουν τις πράξεις της μεταφοράς, οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τον αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στη σύμβαση και να επισυνάψουν ένα επίσημο αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού.

Όλες οι ενοικιάσεις ακινήτων επίσης πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του. Η εφορία δεν θα σφραγίσει πλέον επίσημα συμβόλαια ενοικίασης, αν ένα έγκυρο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν παρουσιάζεται σε αυτό.

Ενοικίαση διαμερίσματος / πώληση ακινήτου

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό θα βοηθήσει τον ενοικιαστή ή αγοραστή να δει πόσο αποτελεσματικό ενεργειακά είναι το σπίτι σας. Τα Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) δίνουν στους πιθανούς αγοραστές μια εκ των προτέρων ματιά στο πόσο αποδοτική είναι ενεργειακά η ιδιοκτησία σας και πώς μπορεί να βελτιωθεί, καθώς και πόσα χρήματα θα μπορούσε να σώσει.

Περαιτέρω, θα σας παρέχει συμβουλές για τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας σας και να ενισχύσετε την αποδοτικότητα του σπιτιού σας.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που δείχνει πόσο καλή – ή κακή – είναι η ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας. Είναι ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου από το Α έως το Ε, με την Α να δηλώνει την υψηλότερη βαθμολογία. Εάν έχετε ένα ολοκαίνουργιο σπίτι είναι πιθανό να έχουν μια υψηλή βαθμολογία. Εάν έχετε ένα παλαιότερο σπίτι είναι πιθανό να είναι γύρω D ή E.

Θεωρητικά όσο καλύτερη είναι η βαθμολογία του ακινήτου σας, τόσο πιο ελκυστική θα πρέπει να είναι σε έναν ενοικιαστή, καθώς δείχνει χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.

Το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού κυμαίνεται, και εξαρτάται από την διάθεση του ιδιοκτήτη να ψάξει την καλύτερη προσφορά στην περιοχή του. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την προσφορά του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού και να λάβετε online δωρεάν προσφορά.

Τέλος, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΑ για να βεβαιωθείτε για το αν ο ενεργειακός επιθεωρητής που έχετε επιλέξει είναι διαπιστευμένος στο σύστημα.

Ενεργειακός Επιθεωρητής – Ενεργειακό Πιστοποιητικό από 50 ευρώ.